Motivační rozhovory

Chcete se rozhodnout, ale stále váháte a rozhodování je pro vás těžké? Znemožňuje vám vaše ambivalence „pohnout se z místa“? Máte obavy či strach ze změny? Potřebujete si ujasnit výhody a nevýhody stávající situace a situace po případné změně? Potřebujete zvýšit svou vnitřní motivaci pro nějakou změnu? Potřebujete změnu nastartovat a udržet ji?

Rozhodujete se zda:

  • začít držet dietu?
  • začít cvičit?
  • začít studovat?
  • změnit práci?
  • přestat kouřit?
  • přestat pít alkohol?
  • přestat užívat návykové látky?
  • uskutečníte jinou změnu ve vašem chování?

Potřebujete pomoc v procesu vnitřní motivace a rozhodování? Využijte specifickou metodu motivačních rozhovorů, která vám pomůže ve vašem rozhodování o změnách, jejich nastartování a udržení.