Ceník a podmínky

CENÍK:

Psychoterapeutické poradenství (včetně Sand tray, motivační rozhovory):

 • individuální konzultace  600,- Kč za 60 minut
 • párová konzultace 800,- Kč za 60 minut (terapie určená pro manžele, partnery a páry)
 • rodinná konzultace 300,- Kč za osobu za 60 minut (maximální cena za rodinnou terapii je dojednávána individuálně)
 • po domluvě je možné realizovat individuální konzultace také prostřednictvím skype či telefonicky, první konzultace je vždy osobní
 • konzultace, je potřeba v případě potřeby odhlásit minimálně 24 hod. předem
 • konzultace, která není řádně omluvena, je zpoplatněna dle tohoto ceníku

Supervize:

 • kontrahování supervize pro organizace 600,- Kč za 60 minut (včetně zpracování písemného kontraktu)
 • individuální supervize  700,- Kč za 60 minut
 • týmová a skupinová supervize 2 – 12 účastníků 1000,- Kč za 60 minut (minimální délka setkání je 90min.)
 • místo realizace je v konzultovně ve Frýdku-Místku
 • v případě potřeby je možné supervize realizovat také přímo v zařízení, cena se bude individuálně dojednávat v závislosti na vzdálenosti místa konání supervize od Frýdku-Místku

PODMÍNKY:

Zaručuji diskrétnost a mlčenlivost dle platné legislativy. Konzultace je potřeba předem dojednat telefonicky nebo emailem (viz. kontakty). V rámci GDPR zpracovávám pouze telefonní, a dle potřeby též skype a emailový kontakt klientů. Kontakty využívám výhradně pro přímou komunikaci s klienty. Jedná se zejména o dojednávání termínů konzultací a případně též jejich využití v rámci poskytování služeb prostřednictvím telefonu či skype. Bez vědomí a souhlasu klientů jejich kontaktní údaje neposkytuji třetím osobám.

Psychoterapeutické poradenství:

Při své práci s klientem využívám vhodné psychoterapeutické metody, které volím podle toho, s jakou zakázkou za mnou klient přichází, co mu vyhovuje. Zejména u dětí a osob s mentálním postižením hraje důležitou roli jejich věk, úroveň jejich duševního a mentálního vývoje.

Před rodinnými konzultacemi probíhá nejdříve setkání s rodiči či zákonnými zástupci dětí. Jednu samostatnou konzultaci obvykle realizuji také s dítětem. Teprve poté se domlouváme na dalším postupu.

Supervize:

Supervize v organizaci je poskytována vždy na základě písemného kontraktu. Ten je dojednáván formou kontrahovacích schůzek mezi supervizorem, zadavatelem (statutární orgán nebo jím pověřený pracovník, který zodpovídá za zprostředkování supervize zaměstnancům) a supervidovanými (účastníci supervize). Počet kontrahovacích schůzek není striktně dán předem, ale obvykle se jedná o 2 až 3 setkání v rozsahu 60 – 90 minut, během nichž jsou stanoveny zejména supervizní cíle, kompetence všech tří stran kontraktu a podmínky spolupráce.

Úhrada poskytnutého psychoterapeutického poradenství či motivačních rozhovorů probíhá v hotovosti. Výjimečně je možné platit předem převodem na účet na základě vystavené faktury. Totéž platí pro supervize jednotlivců. Supervize týmů či jednotlivců v zařízeních jsou hrazeny převodem na účet na základě dojednaného kontraktu a vystavené faktury se splatností 14 dní.