Ceník a podmínky

CENÍK:

Psychoterapeutické poradenství (včetně Sand tray, motivační rozhovory):

 • individuální konzultace  900,- Kč za 60 minut (on-line, osobně v konzultovně),
 • párová konzultace 1300,- Kč za 60 minut (terapie určená pro manžele, partnery a páry),
 • rodinná konzultace 500,- Kč za osobu a 60 minut (maximální cena za rodinnou terapii je dojednávána individuálně),
 • konzultace, je potřeba v případě potřeby odhlásit minimálně 24 hod. předem,
 • on-line konzultace jsou hrazeny předem na základě vystavené faktury,
 • platba konzultací realizovaných osobně probíhá v hotovosti v termínu setkání,
 • konzultace, která není řádně omluvena, je zpoplatněna dle tohoto ceníku,
 • služba není hrazena ze zdravotního pojištění,
 • je možné čerpat příspěvky pojišťoven (111, 205, 209, 211, 213).

Supervize:

 • kontrahování supervize pro organizace 800,- Kč za 60 minut (včetně zpracování písemného kontraktu),
 • individuální supervize  1200,- Kč za 60 minut,
 • týmová a skupinová supervize 2 – 12 účastníků 1400,- Kč za 60 minut (minimální délka setkání je 90 min.),
 • místo realizace je v konzultovně ve Frýdku-Místku,
 • v případě potřeby je možné supervize realizovat také přímo v zařízení, cena se bude dojednávat individuálně podle místa realizace (obvykle pracuji i v organizacích v Praze,
 • je možné se domluvit také na on-line individuální supervizi za stejných cenových podmínek viz výše,
 • supervize jsou hrazeny převodem na účet na základě dojednaného kontraktu a vystavené faktury se splatností 14 dní.

PODMÍNKY:

Zaručuji diskrétnost a mlčenlivost dle platné legislativy. Konzultace je potřeba předem dojednat telefonicky nebo emailem (viz. kontakty). V rámci GDPR zpracovávám pouze telefonní, a dle potřeby též skype a emailový kontakt klientů. Kontakty využívám výhradně pro přímou komunikaci s klienty. Jedná se zejména o dojednávání termínů konzultací a případně též jejich využití v rámci poskytování služeb prostřednictvím telefonu či skype. Bez vědomí a souhlasu klientů jejich kontaktní údaje neposkytuji třetím osobám.

Psychoterapeutické poradenství:

Při své práci s klientem využívám vhodné psychoterapeutické metody, které volím podle toho, s jakou zakázkou za mnou klient přichází, co mu vyhovuje. Zejména u dětí a osob s mentálním postižením hraje důležitou roli jejich věk, úroveň jejich duševního a mentálního vývoje.

Před rodinnými konzultacemi probíhá nejdříve setkání s rodiči či zákonnými zástupci dětí. Jednu samostatnou konzultaci obvykle realizuji také s dítětem. Teprve poté se domlouváme na dalším postupu.

Supervize:

Supervize v organizaci je poskytována vždy na základě písemného kontraktu. Ten je dojednáván formou kontrahovacích schůzek mezi supervizorem, zadavatelem (statutární orgán nebo jím pověřený pracovník, který zodpovídá za zprostředkování supervize zaměstnancům) a supervidovanými (účastníci supervize). Počet kontrahovacích schůzek není striktně dán předem, ale obvykle se jedná o 1 až 3 setkání v rozsahu 30 – 60 minut, během nichž jsou stanoveny zejména supervizní cíle, kompetence všech tří stran kontraktu a podmínky spolupráce.