Psychoterapie

Psychoterapie je profese, kterou poskytuje odborník s patřičným psychoterapeutickým vzděláním – psychoterapeut.

Psychoterapie je způsob pomoci lidem, kteří zažívají různá trápení, která jim brání užívat si života v pohodě a s radostí. Využívat ji mohou lidé jak duševně zdraví tak i ti, které trápí psychické onemocnění. Včasná a kvalitní psychoterapie je účinnou prevencí před vznikem či rozvojem duševních poruch a onemocnění, napomáhá ke zdravému rozvoji osobnosti.

Psychoterapie pomáhá snášet zvratné i nezvratné změny v životě člověka, podněcuje hledání způsobů, jak s nimi žít co nejšťastněji a jak překonávat kritické momenty. Podporuje člověka v hledání a nalézání vlastních silných stránek, možností, odkrývá nové – jiné úhly pohledu na různé situace, podporuje motivaci pro práci na sobě a dosahování vlastních životních přání či cílů.

Nejfrekventovnějšími tématy v psychoterapii jsou vztahy v různých podobách: partnerské a manželské vztahy, rodinné vztahy, vztahy ve škole, vztahy v zájmových skupinách, atp. Prožívají pocity nejasností a nejistot ve vztazích s dalšími osobami a potřebují se v mnohdy složitých situacích zorientovat, najít sami sebe.

Dalším velmi častým tématem konzultací jsou rozvody. Na konzultacích zaznívají například otázky: Jak se slušně a v klidu rozvést? Jak se postarat o to, aby rozvod nezasáhl děti? Jak vysvětlit dětem, že se rozvádíme? Jak se domlouvat a jak vychovávat děti po rozvodu? Jak komunikovat s rodinou bývalého manžela/manželky? Co mám dělat, aby děti zvládly náročnou situaci okolo rozvodu v rodině?

V průběhu konzultací se objevují také témata z oblasti sebevědomí.  Snížené sebevědomí působí lidem potíže v prožívání života v různých ohledech. Často nevěří svým schopnostem, možnostem rozvoje, úspěchu. Nízké (i velmi vysoké) sebevědomí je téma významné, zejména proto, že může zasahovat do všech oblastí lidského života a může tak působit řadu druhotných problémů.

Klienty psychoterapie jsou také lidé se somatickým onemocněním, s tělesným postižením i s mentálním postižením. Psychoterapeutická pomoc je velmi přínosná také pro osoby, které pečují o své blízké v domácím prostředí, ať už se jedná o péči o děti, partnery či rodiče.

Do psychoterapie přijímám děti, dospělé klienty i klienty seniorského věku.