Mgr. Pavlína Fejkusová, Dis.

psychoterapeutka,  supervizorka, sociální pracovnice, zdravotní sestra

Je mi 42 let a mám dvě děti. K práci s lidmi jsem se dostala nejdříve jako zdravotní sestra a později jako sociální pracovnice v neziskové organizaci poskytující terénní sociální službu. Obě práce mě vždy bavily, ale cítila jsem, že lidem mohu být nápomocna mnohem více. Vždy jsem si s pacienty či klienty ráda povídala, abych jim pomohla v těžkých chvílích. Bohužel mi to mé další pracovní povinnosti nikdy nedovolily v dostatečné míře. Proto jsem se rozhodla jít cestou psychoterapie. Vnímám psychoterapii jako nejpřirozenější a zároveň také nejefektivnější podporu, kterou mohu lidem v tíživých životních situacích poskytnout. Často se u svých klientů setkávám s těžkostmi v rozhodování o změnách a proto jsem hledala způsob, jak jim poskytnout službu, která by jim pomohla najít či zvýšit jejich vnitřní motivaci a umožnila jim lépe se rozhodnout a změnu uskutečnit. K tomu využívám metodu motivačních rozhovorů. Současně se věnuji také poskytování supervizí jednotlivců a také v organizacích poskytujících sociální služby. Kvalifikaci pro výkon tohoto povolání jsem získala studiem oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích se specializací na supervizi v sociálních službách na Univerzitě Karlově. V současnosti jsem frekventantkou základního systematického výcviku v transakční analýze.

Jsem členkou profesních organizací:

Česká asociace pro psychoterapii

Česká asociace transakční analýzy

Pracuji pod pravidelnou individuální supervizí PhDr. Mgr. Radmily Pikorové, PTSTA-C a skupinovou supervizí supervize organizovanou pod záštitou Českého institutu pro supervizi. Dle potřeby využívám nárazově také jiné formy odborné podpory a supervize ve vztahu ke konkrétním životním situacím a tématům klientů.

Osvědčení o psychoterapeutickém výcviku

Osvědčení o výcviku Motivační rozhovory

Certifikát Sandtray

Diplom UK Magistri