Mgr. Pavlína Fejkusová, Dis.

psychoterapeutka,  supervizorka, sociální pracovnice, zdravotní sestra

Je mi 41 let a mám dvě děti. K práci s lidmi jsem se dostala nejdříve jako zdravotní sestra a později jako sociální pracovnice v neziskové organizaci poskytující terénní sociální službu. Obě práce mě vždy bavily, ale cítila jsem, že lidem mohu být nápomocna mnohem více. Vždy jsem si s pacienty či klienty ráda povídala, abych jim pomohla v těžkých chvílích. Bohužel mi to mé další pracovní povinnosti nikdy nedovolily v dostatečné míře. Proto jsem se rozhodla jít cestou psychoterapie. Vnímám psychoterapii jako nejpřirozenější a zároveň také nejefektivnější podporu, kterou mohu lidem v tíživých životních situacích poskytnout. Často se u svých klientů setkávám s těžkostmi v rozhodování o změnách a proto jsem hledala způsob, jak jim poskytnout službu, která by jim pomohla najít či zvýšit jejich vnitřní motivaci a umožnila jim lépe se rozhodnout a změnu uskutečnit. K tomu využívám metodu motivačních rozhovorů. Současně se věnuji také poskytování supervizí jednotlivců a také v organizacích poskytujících sociální služby. Kvalifikaci pro výkon tohoto povolání jsem získala studiem oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích se specializací na supervizi v sociálních službách na Univerzitě Karlově.

Pracuji pod supervizí PhDr. Marie Marečkové, Ph.D. a PgDr. Martina Hajného, PhDr., Ing. Jany Sladké

Osvědčení o psychoterapeutickém výcviku

Osvědčení o výcviku Motivační rozhovory

Certifikát Sandtray

Diplom UK Magistri